Otepää Noorte malev 2018

Otepää Avatud Noortekeskuses korraldab malevat. 

11.06-15.06.18 toimub juba kolmandat korda Otepää Noorte Malev. Malevas osaleb 20 noort vanuses 13-17-aastat. Peamisteks töödeks on heakorratööd, kuid lööme kaasa ka Ironmani triatloni meeskonnas ning aitame võistluste korraldamisele kaasa. Tööd tehakse nii Ilmjärve kalmistul kui Otepää tervisekeskuses. Maleva korraldamise eesmärgiks on noortele esmase töökogemuse saamise võimaldamine, toetada noorte mitmekülgset arengut ning sisustada eesmärgistatult noorte vaba aega.  

Noortemaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames summas 3820€. Otepää Vallavalitsus tagab noortele töötasud ning muud jooksvad kulutused.

Otepää Noorte Malev tuleb taas!

11.06-16.06 toimub taaskord Otepää noortele malev. Tegemist on päevamalevaga ning tehakse kergemaid heakorraga seotud töid Otepää vallas.

NB! 11.05 kell 15.30 toimub CV ja motivatsioonikirja koostamise töötuba, mida viivad läbi Valgamaa Rajaleidja Keskuse spetsialistid Tuuli Mekk ja Jelena Kalames. Antud dokumendid on kindlasti vajalik malevasse kandideerimisel esitada!

Osalejate arv on piiratud! Registreerimise tähtaeg 16.05.

Lisainformatsioon ja registreerimine katlin.nukka@otepaa.ee

„Noortemaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.“